تماس با ما

ایمیل *
نام و نام خانوادگی *
موبایل *
موضوع پیام *
متن پیام *
اطلاعات تماس با ما

مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - اتاق 188 

تلفن : 38804775-051  - 09355367224

email : rcsconf8@ferdowsi.um.ac.ir

مسئول مربوطه: مهندس مریم یزدان پرستکد پیگیری :