تمدید مهلت ثبت نام آزاد
1398/08/13

بدینوسیله به اطلاع می رساند، آخرین مهلت ثبت نام آزاد جهت شرکت در "هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران" تا تاریخ 25 آبان ماه تمدید گردید.