فرمت تهیه مقالات شفاهی و پوستری
1398/08/18

بدینوسیله به اطلاع می رساند فرمت تهیه مقالات پوستری و پاور پوینت مقالات شفاهی به صورت زیر می باشد:

فرمت تهیه مقالات پوستری

poster_temp_sotooh abgir 98-final

 

فرمت تهیه پاورپوینت مقالات شفاهی

presentation_temp_sotooh abgir98-final

 

نویسندگان محترم لازم به ذکر است پس از تهیه مقاله در فرمت خواسته شده، فایل نهایی ( پوستر - پاورپونت ارائه) را تا روز چهارشنبه مورخ 22 آبان ماه به ادرس ایمیل همایش ارسال نمایید.

نویسندگان محترم  مقالات پوستری فایل نهایی را به همراه تصویر فیش واریزی به شماره کارت موجود در سایت به مبلغ 150000 ریال بابت چاپ و نصب پوستر در محل برگزاری همایش ، به آدرس ایمیل  rcsconf8@ferdowsi.um.ac.ir ارسال فرمایید.